+420 588 000 400 obchod@compara.cz

Servery

Chystáte se pořídit server? Kompletní informace k serverům pro účetní program nebo informační systém.

server

Dozvíte se:

 • CO JE SERVER A JAKÉ MÁ FUNKCE?
 • CO JE HYPERVISOR A VIRTUÁLNÍ SERVER?
 • JAKÉ EXISTUJÍ SYSTÉMY PRO SERVER?

Získáte jasnější představu, jaké řešení poptávat a co od poptávaného řešení očekávát.

A pokud uvažujete o nasazení serveru, neváhejte nás oslovit :-)

Poptat server

1 Co je server?

Server je obvykle označení pro výkonný počítač, který poskytuje služby pro jiné počítače nebo zařízení v síti. Umožňuje uživatelům sdílet data, služby, aplikace nebo jiné důležité zdroje.

Pojem server může označovat nejen fyzický hardware, ale i virtuální stroj (VM = virtual machine), který běží opět na fyzickém stroji v síti a je obsluhován virtualizačním softwarem (hypervisorem).

Výpočetní výkon (paměť a další zdroje) serveru jsou dimenzovány na základě požadavků uživatelů tj. počet přístupů za den, předpokládaná velikost ukládaných dat, kapacit pro běh požadovaných služeb aj.

K čemu se využívá server?
Ve firemním prostředí se servery nejčastěji využívají k těmto účelům:

 • elektronickou komunikaci - firemní email (jiné označení: emailový, SMTP server, poštovní server, mailserver) - vzájemnou komunikaci mezi jiným poštovními servery.
 • bezpečnost - pro zabezpečení firemní sítě a zabezpečnou komunikaci
 • ukládání a sdílení dat - file server
 • chod účetního nebo informačního systému - aplikační a databázový server
 • webovou prezentaci - internetová nebo intranetová prezentace využívající webový server

Trendem současnosti je hybridní prostředí, kdy se kombinuje využití cloudových služeb a s lokálně umístěnými servery.

dvojka Jaký hardware použít pro server?

Nabídka je v dnešní době velmi široká. Je možné volit z mnoha značek. My navrhujeme servery na míru od renomovaných výrobců DELL, Lenovo a Supermicro.

Jaké jsou typy serverů dle provedení?

2Tower provedení je věžové provedení serveru, je obvykle levnější variantou.
Vhodné pro malé firmy s 1 - 2 servery.

2Rackové provedení serveru již cílí na firemní zákazníky, kteří potřebují více serverů a celkově vyšší výkon. Pro úsporu místa jsou servery zmenšeny a umisťují se do rackového rozvaděče.
Vhodné pro menší a středně velké firmy s 3 -24 servery.

Ve spojitost se servery se někdy používá pojem škálovatelnost serveru.

Co je škálovatelnost serveru?


informce Škálovatelnost serveru znamená schopnost zvládnout rostoucí objem práce nebo jeho potenciál rozšířit tak, aby mohl tento nárůst zpracovat.

Škálovatelnost se dělí na:

 • vertikální škálovatelnost
 • horizontální škálovatelnost

Vertikální škálovatelnost - zlepšuje kvalitativních vlastnosti stávajícího zdroje např. přidáním výkonnějšího procesoru (CPU) nebo paměti (RAM) s větším úložným prostorem. Úskalí je ve výkonu zdroje (serveru), jejichž kapacita je omezená a lze ji navyšovat jen do určitého bodu.

Naopak horizontální škálovatelnost představuje možnost navýšení parametrů systému přidáním nového prvku (serveru), a tím pádem dochází k efektivnějšímu rozložení zátěže jednotlivých kapacit.

trojka Co je virtualizované prostředí a hypervisor?

Virtualizační řešení jsou již dnes standardem. Servery instalované pod hypervisorem (virtuální servery) lze snadněji přesouvat i obnovovat.

Co je virtualizace?


informce Virtualizace umožňuje, aby na jednom fyzickém serveru (na jednom hardware) běželo více samostatných serverů s vlastním operačním systémem. Fyzický server každému takovému virtuálnímu serveru emuluje virtuální hardware (procesor, paměť, disk, síťová karta, mechaniky, periferní zařízení a další).

Pomocí virtualizace lze vyřešit vysokou dostupnost služeb pro zajištění nepřetržitého chodu firemních systémů.

Rozdíl mezi fyzickým a virtuálním serverem

Fyzický server znamená, že serverový operační systém je instalován přímo na hardware (fyzický server). Pokud mluvíme o virtuálním serveru, tak ten je instalován do mezivrstvy, kterou tvoří virtualizér.

Instalujeme tato řešení:

 • Microsoft Hyper-V
 • KVM (Kernel-based Virtual Machine)
 • WMware

ctyrka Jaký zvolit operační systém?

Požadavky na server a operační systém se odvíjí od nároků aplikací (programů, softwaru, informačních nebo účetních systémů). Výrobce softwaru obvykle na svých stránkách uvádí požadavky na hardwarové požadavky a požadavky operační systém.

Ve firemní prostředí se nejčastěji potkáte s operačními systémy:

na platformě Windows do společnosti Microsoft
 • Windows Server 2022
 • Windows Server 2019
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
na platformě Linux
 • Alma Linux
 • CentOS
 • Debian
 • Oracle Linux
 • Raspberry Pi OS
 • Red Hat Enterprise Linux
 • Rocky Linux
 • SUSE Linux Enterprise Server
 • Ubuntu

Pro naše klienty dodáváme licence a konfigurujeme systémy Windows Server 2022 nebo vybrané distribuce Linuxového systému.

petka Jak na instalaci informačního systému?

Serverový operační systém je pouze základ, na kterém lze dále stavět. Na server je dále třeba instalovat systémy, které zajistí potřebnou funkcionalitu.

U našich zákazníků spravujeme servery, které slouží pro fungování systémů:

Ve spolupráci s dodavateli informačního systému jsme schopni zajistit instalaci a popř. migraci dat do systému.

Pro klienta realizujeme dodávky hardware, konfiguraci hypervisoru a operačních systémů a související síťové infrastruktury. V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, tak se na nás neváhejte obrátit s konkrétním dotazem.

Nezávazná poptávka

Naše služby

Nechte si zavolat