+420 588 000 400 obchod@compara.cz

Servery

Jak do firmy vybrat a koupit správný server? Výběr serveru není radno podceňovat a proto přinášíme kompletní informace pro jeho výběr.

server

Dozvíte se:

 • CO JE SERVER A K ČEMU SLOUŽÍ?
 • CO JE HYPERVISOR A VIRTUÁLNÍ SERVER?
 • SERVEROVÉ SYSTÉMY A JEJICH SPRÁVA

Získáte jasnější představu, jaké řešení poptávat a zda dodané řešení bude tím správným.

Zabýváme se dodávkou a správou serverových řešení již více než 15 let. Pokud chcete našich znalostí využít, tak se na nás neváhejte obrátit.

Poptat server

Mezi klíčové faktory při výběru serveru patří konkrétní potřeby (tzn. k čemu chcete server ve firmě používat) a jestli preferujete spíš fyzický nebo virtuální/cloudový server. Stejně se bude třeba zamyslet nad provozováním serveru. V neposlední řadě bude třeba zohlednit možný rozpočet. Pojďme tedy na to:

1 Co je server?

Server je obvykle označení pro výkonný počítač, který poskytuje služby pro jiné počítače nebo zařízení v síti. Umožňuje uživatelům sdílet data, služby, aplikace nebo jiné důležité zdroje.

Pojem server může označovat nejen fyzický hardware, ale i virtuální stroj (VM = virtual machine), který běží opět na fyzickém stroji v síti a je obsluhován virtualizačním softwarem (hypervisorem).

K čemu se využívá server?

Ve firemním prostředí se servery nejčastěji využívají k těmto účelům:

 • správa uživatelů a jejich oprávnění (jiné označení: doménový server, Active Directory server, DNS server aj.)
 • elektronickou komunikaci - firemní email (jiné označení: emailový, SMTP server, poštovní server, mailserver) - vzájemnou komunikaci mezi jiným poštovními servery.
 • bezpečnost - pro zabezpečení firemní sítě a zabezpečnou komunikaci (VPN server)
 • ukládání a sdílení dat - (jiné označení: file server)
 • chod účetního nebo informačního systému - (jiné označení: aplikační a databázový server)
 • webovou prezentaci - běh internetové nebo intranetové prezentace (jiné označení webový server, webserver)
 • zálohování dat

Co je hybridní prostředí?

Trendem současnosti je hybridní prostředí, kdy se kombinuje využití vybraných cloudových služeb s vlastní infrastrukturou (lokálně umístěnými servery a úložištěm).

2 Jaký hardware použít pro server?

Pro lokálně provozovaný server budete potřebovat vhodný hardware. Nabídka je v dnešní době velmi široká. Je možné volit z mnoha značek. My navrhujeme servery na míru od renomovaných výrobců DELL, Lenovo a Supermicro.

Výpočetní výkon (paměť a další zdroje) serveru jsou dimenzovány na základě požadavků uživatelů tj. počet přístupů za den, předpokládaná velikost ukládaných dat, kapacit pro běh požadovaných služeb aj.

Jaké jsou typy serverů dle provedení?

2Tower provedení je věžové provedení serveru, je obvykle levnější variantou.
Vhodné pro malé firmy s 1 - 2 servery.

2Rackové provedení serveru již cílí na firemní zákazníky, kteří potřebují více serverů a celkově vyšší výkon. Pro úsporu místa jsou servery zmenšeny a umisťují se do rackového rozvaděče.
Vhodné pro menší a středně velké firmy s 3 -24 servery.

Co je škálovatelnost serveru?

Při pořizování serveru je třeba také myslet na to, že by vaše firma postupem času mohla rozrůst a budete potřebovat větší výkon. Ve spojitost se servery se někdy používá pojem škálovatelnost serveru.


informce Škálovatelnost serveru znamená schopnost zvládnout rostoucí objem práce nebo jeho potenciál rozšířit tak, aby mohl tento nárůst zpracovat.

Škálovatelnost se dělí na:

 • vertikální škálovatelnost - zlepšuje kvalitativních vlastnosti stávajícího zdroje např. přidáním výkonnějšího procesoru (CPU) nebo paměti (RAM) s větším úložným prostorem. Úskalí je ve výkonu zdroje (serveru), jejichž kapacita je omezená a lze ji navyšovat jen do určitého bodu.
 • horizontální škálovatelnost - horizontální škálovatelnost představuje možnost navýšení parametrů systému přidáním nového prvku (serveru), a tím pádem dochází k efektivnějšímu rozložení zátěže jednotlivých kapacit.

3 Co je virtualizované prostředí a hypervisor?

Virtualizační řešení jsou již dnes standardem. Servery instalované pod hypervisorem (virtuální servery) lze snadněji přesouvat i obnovovat.

Co je virtualizace?


informce Virtualizace umožňuje, aby na jednom fyzickém serveru (na jednom hardware) běželo více samostatných serverů s vlastním operačním systémem. Fyzický server každému takovému virtuálnímu serveru emuluje virtuální hardware (procesor, paměť, disk, síťová karta, mechaniky, periferní zařízení a další).

Pomocí virtualizace lze vyřešit vysokou dostupnost služeb pro zajištění nepřetržitého chodu firemních systémů.

Rozdíl mezi fyzickým a virtuálním serverem

Fyzický server znamená, že serverový operační systém je instalován přímo na hardware (fyzický server). Pokud mluvíme o virtuálním serveru, tak ten je instalován do mezivrstvy, kterou tvoří virtualizér.

Instalujeme tato řešení:

 • Microsoft Hyper-V
 • KVM (Kernel-based Virtual Machine)
 • WMware

4 Jaký zvolit operační systém pro server?

Požadavky na server a operační systém se odvíjí od nároků aplikací (programů, softwaru, informačních nebo účetních systémů).

Výrobce softwaru obvykle na svých stránkách uvádí požadavky na hardwarové požadavky a požadavky operační systém.

Ve firemní prostředí se nejčastěji potkáte s operačními systémy Windows nebo Linux. Systémy Windows vyvíjí společnost Microsoft. Systémy Linux vyvíjí komunity a jedná se o tzv. open.source software.


informce Open-source je typ software pro všeobecné použití (včetně komerčního) k dispozici nejen zdarma, ale navíc s přístupem ke zdrojového kódu. Kdokoliv může tedy open-source nejen bez omezení používat, ale i v případě potřeby modifikovat dle svých potřeb.
Vzhledem ktomu, že obě platformy fungují na trhu již dlouho, můžete se setkat s různými verzemi a to na obou platformách:
na platformě Windows do společnosti Microsoft
 • Windows Server 2022
 • Windows Server 2019
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
na platformě Linux
 • Alma Linux
 • CentOS
 • Debian
 • Oracle Linux
 • Raspberry Pi OS
 • Red Hat Enterprise Linux
 • Rocky Linux
 • SUSE Linux Enterprise Server
 • Ubuntu

Pro naše klienty dodáváme licence a konfigurujeme systémy Windows Server 2022.

Instalujeme též vybrané distribuce Linuxového systému. U Linuxu doporučujeme instalovat LTS verze.


informce LTS (z ang. Long Term Support) - verze s dlouhodobou podporou.

Odkaz na ukázku konfigurace vlastního emailového serveru využívajcící Linux a open-source aplikaci Postfix

5 Jak na instalaci informačního systému?

Serverový operační systém je pouze základ, na kterém lze dále stavět. Na server je dále třeba instalovat systémy, které zajistí potřebnou funkcionalitu.

Výrobce softwaru obvykle na svých stránkách uvádí požadavky na hardwarové požadavky a požadavky operační systém.

Ve spolupráci s dodavateli informačního systému jsme schopni zajistit instalaci a popř. migraci dat do systému.

6 Jak na správu serveru?

Pokud máte ve firmě IT odborníka, který zprovoznění a správě serverů detailně rozumí, můžete celou záležitost svěřit do jeho rukou. V opačném případě doporučujeme přenechat správu externí firmě, která má dlouholeté zkušenosti a vše za vás kompletně vyřeší, včetně následného monitoringu.

Našim zákazníků poskytujeme externí správu serverů, podle těchto parametrů.

Pro klienta realizujeme dodávky hardware, konfiguraci hypervisoru a operačních systémů a související síťové infrastruktury. V případě, že jste nenašli odpověď na Váš dotaz, tak se na nás neváhejte obrátit s konkrétním dotazem.

Nezávazná poptávka

Naše služby

Nechte si zavolat