+420 588 000 400 obchod@compara.cz

Audity & analýza IT

Jsme schopni zmapovat stávající stav a ve spolupráci s vámi navrhnout vylepšení vašeho ITC.

  AUDIT ARCHITEKTURY ITC
  Co to znamená?
 • mapujeme stávající stav ITC standardními a přehlednými metodami
 • auditujeme služby poskytované informačními systémy vašim zákazníkům i zaměstnancům
 • navrhujeme způsoby integrace nového SW do vašeho stávajícího informačního systému
 • vyhledáváme slabá nebo kritická místa vašeho ITC

Nechte si od nás zpracovat konkrétní cenovou nabídku na provedení auditu ve Vaší firmě.

Nezávazná poptávka

Jak pracujeme?

Používáme standardní nástroje a metodiky. Máme mnohaleté zkušenosti s popisem, návrhem, implementací a řízením rozsáhlých systémů především v oblasti bankovních a finančních organizací.

Audity informačních technologií (IT)

Architekturu dělíme na 3 vrstvy: business, aplikační a technologickou/infrastrukturní.
Podle účelu tvorby architektury si určíme podrobnost zpracování jednotlivých vrstev, některé části nemusí být zpracovány vůbec. Architekturu popisujeme pomocí standardních a přehledných diagramů, tabulek a textů.

Aplikační architektura

 • zmapování stávajícího stavu aplikací standardními přehledými metodami
 • audit služeb poskytovaných informačními systémy vašim zákazníkům i zaměstnancům
 • návrh integrace nového SW do vašeho stávajícího informačního systému
 • návrh optimalizace slabých nebo kritických míst vašich aplikací

Technologická/infrastrukturní architektura

 • audit služeb poskytovaných infrastukturou ITC aplikacím a procesům
 • návrh optimalizace slabých nebo kritických míst vašeho ITC

Business architektura

 • zmapování stávajícího stavu procesů a služeb, včetně měření kvality a nákladů
 • propojení služeb a procesů na konkrétní prvky vašeho informačního systému
 • návrh a/nebo integrace nových služeb a procesů do vaší stávající business architektury
 • optimalizace využití informačních systémů pomocí vašich i našich expertních znalostí

Nechte si od nás udělat nezávaznou kalkulaci na zpracování auditu.

Nezávazná poptávka

Naše služby

Nechte si zavolat