+420 588 000 400 obchod@compara.cz

Audity & analýza IT

Zmapujeme stávající stav a ve spolupráci s vámi navrhneme případná vylepšení vašeho ITC. Váš informační systém bude přehlednější. Snadněji prokážete splnění požadavků. Změny budou probíhat levněji a způsobí méně chyb

  AUDIT ARCHITEKTURY ITC
  Co to znamená?
 • mapujeme stávající stav ITC standardními a přehlednými metodami
 • auditujeme služby poskytované informačními systémy vašim zákazníkům i zaměstnancům
 • navrhujeme způsoby integrace nového SW do vašeho stávajícího informačního systému
 • vyhledáváme slabá nebo kritická místa vašeho ITC

Nechte si od nás zpracovat konkrétní cenovou nabídku na provedení auditu ve Vaší firmě.

Nezávazná poptávka

  AUDITY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ (IT)Architekturu dělíme na 3 vrstvy: business, aplikační a technologickou/infrastrukturní. Podle účelu tvorby architektury si určíme podrobnost zpracování jednotlivých vrstev, některé části nemusí být zpracovány vůbec. Architekturu popisujeme pomocí standardních a přehledných diagramů, tabulek a textů.
  APLIKAČNÍ ARCHITEKTURA
  • zmapování stávajícího stavu aplikací standardními přehledými metodami
  • audit služeb poskytovaných informačními systémy vašim zákazníkům i zaměstnancům
  • návrh integrace nového SW do vašeho stávajícího informačního systému
  • návrh optimalizace slabých nebo kritických míst vašich aplikací
  TECHNOLOGICKÁ/INFRASTRUKTURNÍ ARCHITEKTURA
  • zmapování stávajícího stavu architekury infrastruktury ITC a vytvoření přehledného modelu
  • audit služeb poskytovaných infrastukturou ITC aplikacím a procesům
  • návrh optimalizace slabých nebo kritických míst vašeho ITC
  Business architektura
  • zmapování stávajícího stavu procesů a služeb, včetně měření kvality a nákladů
  • propojení služeb a procesů na konkrétní prvky vašeho informačního systému
  • návrh a/nebo integrace nových služeb a procesů do vaší stávající business architektury
  • optimalizace využití informačních systémů pomocí vašich i našich expertních znalostí

Používáme standardní nástroje a metodiky. Máme mnohaleté zkušenosti s popisem, návrhem, implementací a řízením rozsáhlých systémů především v oblasti bankovních a finančních organizací.

Nový server

Dodáváme servery na míru od renomovaných výrobců, včetně operačních systémů, instalace a konfigurace, záložního zdroje.
Podívejte se na podrobnosti o serverových řešení.

Správa sítě

Spravujeme datové sítě a počítače ve firmách, které nemají vlastní správce sítě. Externí správa přináší výhody v podobě vyšší efektivity a finančních úspor.

Kamery

Pomůžeme vyřešit monitorování prostor. Dodáváme kamery a kamerové systémy včetně souvisejích služeb. Podívejte se na podrobnosti o kamerových řešení.

Naše služby

Nechte si zavolat