+420 588 000 400 obchod@compara.cz

Jak nasadit Microsoft SQL Server 2022?

Microsoft SQL Server je relační databázový a analytický systém pro řešení datových skladů, který pomáháme nasadit do prostředí menších a středních firem. Je skvělým systémem pro práci s daty, jejich analýzou a ukládáním.

K čemu Microsoft SQL Server slouží?

Využití SQL systémů je především ve firmách nebo organizacích, které spravují velké množství dat.

Primárním úkolem je ukládání a získávání dat, které vznikají jako požadavek systémů (pro své fungování jej vyžadují např. systémy Money, Klaes, Helios, Pohoda a další).

Je postaven na programovacím jazyku, který se používá pro správu databází a dotazů na data Struktured Query Language = SQL.

Microsoft SQL server je možné provozovat na těchto platformách:

 • Windows - aktuálně nejčastěji na systému Windows Server 2022
 • dále Linux
 • nebo kontejnerech Docker

Jak licencovat SQL Server 2022?

Pro licencování SQL Serveru využívá společnost Microsoft dva modely:

 • pro menší firmy - licencování na bázi serveru a přístupových licencí (CAL)
 • pro střední a velké firmy - licencování na bázi jádra - per Core

1 Licencování SQL na bázi serveru - server + přístupové licence CAL

Licenční model na bázi serveru představuje kombinaci SQL serveru spolu s přístupovými licencemi, tzv. SQL Server CAL.

Licenci je potřebné zakoupit pro každý server se softwarem SQL Server. V tomto modelu jsou pravidla pro licencování SQL Serveru stejná pro fyzicky i virtuálně nainstalované servery.

V on-premise řešení je možno SQL Server pořídit ve dvou základních edicích - Standard a Enterprise.

 • Edice Standard - bežnější, poskytuje základní databázové, reportovací a analytické funkce. Je omezena velikostí databáze, pamětí a počtem jader.
 • Edice Enterprise - je vhodná pro práci s velkými objemy dat. Přináší skvělý výkon, neomezenou virtualizaci a další služby pro kritické pracovní úkoly.

Přístup k serveru pak zabezpečují CAL licence. Pro SQL Server jsou k dispozici dva typy přístupových licencí:

 • User CAL - SQL User CAL licence - umožňuje přístup jednomu uživateli z více různých zařízení
 • Device CAL - SQL Device CAL licence - umožňuje přístup více uživatelům z jednoho zařízení.

2 Licencování SQL na bázi jádra – per Core

Licenční model per Core umožňuje licencování jakéhokoliv zařízení přistupujícího k SQL Serveru (není třeba řešit nákup SQL CAL licencí a připojit se tak může neomezený počet uživatelů).

V rámci per Core licenčního modelu musí být každému serveru s instanci SQL Server přidělený příslušný počet core licencí. Licencování se u fyzického a virtuálního prostředí liší.

Licencování Microsoft SQL Serveru 2022 ve fyzickém prostředí

U fyzického serveru je požadována licence pro každé fyzické jádro každého procesoru.

Je potřebné myslet na to, že licenční podmínky společnosti Microsoft vyžadují minimálně čtyři core licence na jeden fyzický procesor. Pokud tedy vlastníte procesor se dvěma jádry, musíte zakoupit minimálně čtyři core licence. Samostatné licence se prodávají v balíčku po dvou jádrech.

Licencování Microsoft SQL Serveru 2022 ve virtuálním prostředí

Od 1.1.2023 došlo ke změnám v licencování a úpravě ceny za licence SQL serveru a to v tomto duchu:

 • Licencování jednotlivých virtuálních strojů s přiděleným výpočetním výkonem (minimálně 4 Core/jádra na jeden VM) je podle nových licenčních pravidel umožněn, na rozdíl od předchozích verzí, pouze při nákupu služby Software Assurance (SA).
 • Licence SQL Server s aktivním Software Assurance nebo zakoupené jako předplatné softwaru mají nárok na výhodu flexibilní virtualizace, která zákazníkům umožňuje používat jejich licence s jakýmkoli sdíleným hardwarem autorizovaného poskytovatele outsourcingu.
 • Zákazníci s aktivním Software Assurance/Software Subscription nyní mohou používat spravovanou instanci Azure SQL jako preferovanou možnost záložního serveru v Azure pro disaster recovery.

Společnost Microsoft se změnami snaží vyvolat tlak jak na nové tak stávající zákazníky. Předplatné služby, včetně produktu s krytím Software Assurance, jsou společností Microsoft zvýhodněny. Naopak klasické on-premise řešení se potýká se zhoršením licenčních podmínek.

Nové licenční podmínky přináší navýšením ceny základní licence o 10 % oproti předchozí verzi SQL serveru, ale zároveň i finanční zátěž v podobě ceny Software Assurance, kterou je třeba při stávající formě licencování zakoupit. SA představuje zhruba 75 % z pořizovací ceny základní licence na dobu 3 let.

V případě, že potřebujete pomoci s nasazení Microsoft SQL Serveru, tak se na nás neváhejte obrátit.

Poptat SQL server

Naše služby

Nechte si zavolat