+420 588 000 400 obchod@compara.cz

Co je Microsoft Hyper-V Failover Cluster?

Pro zajištění vysoké dostupnosti a spolehlivosti IT infrastruktury je možné implementovat Failover Cluster s využitím technologie Hyper-V od Microsoftu.

Co je Hyper-V Failover Cluster?

Microsoft Hyper-V Failover Cluster je technologie, která umožňuje provozovat virtuální servery na několika fyzických serverech.

Klíčovým prvkem tohoto řešení je failover mechanismus, který automaticky přepíná provoz na jiný server v případě selhání jednoho z nich. To zajišťuje minimální výpadky a neustálou dostupnost virtuálních strojů a aplikací.

Failover cluster je typ clusteru, který je budován pro zajištěná vysoké dostupnosti (anglicky High-availability cluster nebo také HA cluster). Řešení se také označuje pojmy: Windows cluster, Hyper-V Failover Cluster nebo Windows Server Failover Cluster.

Výhody Hyper-V Failover Clusteru

Skupina propojených serverů v rámci Windows Server Failover Clusteru zajišťuje vysokou dostupnost aplikací a služeb. Doporučujeme ji proto mimo jiné jako podklad pro SQL server.

  • vysoká dostupnost - cluster umožňuje neustálou dostupnost aplikací a služeb díky automatickému přepínání na jiný server při výpadku
  • redundance - díky redundantním serverům a síťovým spojením je infrastruktura odolná vůči výpadkům
  • škálovatelnost - cluster lze snadno rozšiřovat přidáním dalších serverů
  • optimalizace zdrojů - cluster umožňuje efektivní využití hardwaru a zdrojů díky dynamickému přidělování virtuálních strojů
  • snadnější správa - integrace s nástroji Windows Server usnadňuje správu a monitorování

Jak implementovat Hyper-V Failover Cluster?

Implementace Hyper-V Failover Clusteru je strategickým krokem k zajištění vysoké dostupnosti vaší IT infrastruktury.

Postup nasazení clusteru ve firmě vždy řešíme individuálně. Základní kroky jsou však shodné a zahrnují:

1 návrh clusteru a plánování

Prvním krokem při implementaci Hyper-V Failover Clusteru je důkladný návrh řešení infrastruktury a plánování přechodu ze stávající infrastruktury jednoho nebo více samostatných serverů. Výdy zvažte potřeby organizace, požadavky na výkon, předpokládanou dostupnost a kapacitu..

2 harware a síťová infrastruktura

Vyberte vhodný hardware a síťovou infrastrukturu pro řešení. Každý fyzický server by měl mít dostatek výkonu a paměti pro provoz plánovaného počtu virtuálních strojů (VM). Serverová i síťová infrastruktura by měla být plně redundantní, rychlá s minimálními latencemi.

3 instalace a konfigurace Hyper-V role

Nainstalujte a nakonfigurujte Hyper-V role na všech prvcích clusteru. Ujistěte se, že máte správné licence a aktualizace. Licenci pro Hyper-V lze aktuálně získat jako součást licence pro Windows Server 2022.

4 konfigurace clusteru

Nastavte a nakonfigurujte Failover Cluster. Tento krok zahrnuje vytvoření clusteru, přidání serverů do clusteru, konfiguraci úložišť a sítí pro cluster a nastavení failover pravidel.

5 vytvoření virtuálních strojů

Vytvořte virtuální stroje a migrujte je do clusteru. Ujistěte se, že virtuální stroje jsou správně nakonfigurovány pro failover.

Pokud máte zájem o další informace o implementaci Hyper-V Failover Clusteru, kontaktujte nás, a rádi vám poskytneme podrobnější konzultace popř. návrh implementace.

Poptat Hyper-V cluster

Naše služby

Nechte si zavolat