+420 588 000 400 obchod@compara.cz

Jak vyřešit přechod na Exchange Server 2019?

Potřebujete provozovat vlastní emailový server? Konfigurujeme systém Exchange Server 2019 a převádíme emaily ze starších verzí Exchange 2016 a 2013.

Odpovíme na otázky:

 • KDY PŘEJÍT NA EXCHANGE SERVER?
 • JAK LICENCOVAT EXCHANGE SERVER 2019?
 • KOLIK STOJÍ IMPLEMENTACE?

Exchange Server je bezpochyby jednou z neoblíbenějších služeb pro zasílaní zpráv. Konfigurujeme také cloudovou službu Exchange Online.

S instalacemi i převody emailů do systémů Exchange máme mnohaleté zkušenosti a rádi pomůžeme i vám.

Chci zřídit Exchange

K čemu se používá Exchange Server?

Exchange Server představuje platformu pro firemní komunikaci, zejména pro přijímání nebo odesílaní e-mailových zpráv, ke kterým mají uživatelé přístup nejen z rozhraní počítače zejména přes Outlook, ale také přes webové rozhraní nebo z mobilních zařízení.

Mezi další důležité funkce patří: uchovávaní a snadná práce s daty, úkoly a sdílení dokumentů, kalendář a delegování práv.

Kdy přejít na Exchange Server 2019?

Firma provozuje vlastní emailový server postavený na starším systému Exchange a řeší problém s končící technickou podporou ze strany společnosti Microsoft. Nebo může být důvodem nižší funkcionalita stávající verze např. požadovaný přístup přes webové rozhraní.

V rámci on-premisového řešení má uživatel plnou kontrolu nad vlastními daty a jejich ochranou. Zároveň rozhoduje o použití softwarových aktualizací a hardware si konfiguruje podle potřeb organizace. Z dlouhodobého hlediska je Exchange Server v on-premise řešení pro větší firmy nákladově efektivnější. Jakmile je zřízen, zákazník neplatí žádné pravidelné poplatky za předplatné.

Řešení volí firmy a organizace, které požadují kontrolu nad svými daty, nastavením mailserveru a chtějí být méně závislí na poskytovateli služby. Dle velikosti organizace jsou to obvykle středně velkévelké firmy.

Z jakých verzí Exchange vyřešíme převod emailů?

Vyřešíme přechod na nejnovější Exchange Server 2019 a to z:

verze systému ukončení podpory
Microsoft Exchange Server 2013 11.01.2023
Microsoft Exchange Server 2010 14.01.2020
Microsoft Exchange Server 2007 11.04.2017
Microsoft Exchange Server 2003 08.04.2014

Pro převedení emailů ze všech výše uvedených systémů máme v praxi ověřené scénáře.

Licencování Exchange Serveru 2019

1 Licencování Exchange Serveru (On-premise)

Každá instance Exchange Serveru nainstalovaná na fyzickém nebo virtuálním serveru vyžaduje samostatnou licenci. U on-premise licencování je na výběr mezi dvěma edicemi:

 • Standard - podporuje 1 až 5 databází poštovních schránek
 • Enterprise - podporuje 1 až 100 databází poštovních schránek

Největší rozdíl je v počtu databází poštovních schránek, které můžete hostovat. Edice Standard je vhodná spíše pro menší nebo střední organizace, protože je omezena jen na pět připojených samostatných databází na server. Cílem rozložení poštovních schránek do databází je zlepšení výkonu, minimalizace selhání a snadnější správa.

2 Licence pro klientský přístup (CAL licence)

K Exchange serveru je třeba pořídit také přístupové licence, které jsou potřebné pro každého uživatele (User) nebo zařízení (Device), které k Exchange Serveru přistupuje.

Licence pro klientský přístup (CAL licence) jsou opět ve dvou variantách:

 • Standard - ve verzi na uživatele (Exchange Standard User CAL) nebo zařízení (Exchange Standard Device CAL)
 • Enterprise - ve verzi na uživatele (Exchange Enterprise User CAL) nebo zařízení (Exchange Enterprise Device CAL)

V případě, že má organizace více zaměstnanců přistupujících k serveru ze sdíleného zařízení, bude pravděpodobně vhodnou volbou Exchange Server Device CAL. User CAL jsou licence, které umožňují přístup konkrétní osobě z různých zařízení.

Název edice přístupové licence (CAL) se nemusí shodovat se stejným názvem edice serverové licence. Rozdíl mezi CAL licencemi je ve funkčnosti:

 • přístupová licence Standard poskytuje základní funkce
 • přístupová licence Enterprise poskytuje funkce pro sjednocené zasílání zpráv nebo pokročilou archivaci.

Pokud tady zakoupíte na sever edici Exchange Server Enterprise (obsahuje pokročilé funkce) a k jeho přístupu budete využívat jen Standard CAL licence, nebudou mít uživatelé k pokročilým funkcím serveru přístup.

Odkaz na stránky společnosti Microsoft, kde je uvedeno detailní porovnávní rozdílů funkcionalit obou verzí (česky).

Použití Core CAL licence

Pokud je instance Exchange Server hostována na počítači s operačním systémem Windows Server (např. Windows Server 2022), potřebují všichni uživatelé nejenom přístupové licence Exchange Server CAL, ale také Windows Server CAL. Pro tuto potřebu je nejvýhodnější zakoupit tzv. Core CAL licence.

Migrace pouze se Software Assurance

Pokud chcete používat Exchange Server na virtuálním severu a migrovat v rámci serverové farmy častěji než jednou za 90 dnů, je potřebné zakoupit Exchange Server včetně Software Assurance (SA).

Co je třeba ke zprovoznění poštovního serveru?

Obvyklý scénář implementace poštovního serveru u zákazníka, který žádné řešení nevyužíval je následující:

 • pořízení vhodného serveru na míru nebo clusterového řešení
 • vhodného serverového systému Windows Server 2022 včetně klientských licencí
 • odpovídající konektivitu se statickou veřenou IP adresou
 • zakoupení licencí a konfigurace Exchange Serveru 2019 včetně CAL licencí
 • úprava DNS záznamů u domény
 • zakoupení a instalace poštovních klientů (Outlook 2022) na klientské stanice
 • migrace staších emailů a dat do nového systému a zaškolení uživatelů

Máme zkušenosti s nasazování systémů ve firmách, které uvedené systémy nikdy nevyužívali. Ještě více zkušeností máme s migrací z různých starších verzí systémů Exchange.

Kolik stojí nasazení Exchange Serveru 2019?

Pro ilustraci jsme se rozhodli vytvořit modelovou cenou nabídku na dodávku serveru se systémem Windows Serveru 2019 a Exchange serveru 2019 ve verzi Standard pro 50 uživatelů.

položka počet cena/ks cena
Server DELL v doporučené konfiguraci 1 ks 150.000 Kč 150.000 Kč
Windows Server 2019
OEM Win Svr Std 2019 64bit CZ 1pk DVD 16 Core
1 ks 19.350 Kč 19.350 Kč
CAL pro Windows Server
OEM Windows Server CAL 2019 CZ 5 User CAL
10 ks 4.500 Kč 45.000 Kč
Exchange Server 2019 Standard
Exchange Svr Std 2019 OLP NL
1 ks 20.400 Kč 20.400 Kč
CAL licence pro Exchange Server 2019 Standard
Exchange Std CAL 2019 OLP NL Device CAL
50 ks 2.100 Kč 105.000 Kč
Instalace a konfigurace Windows Serveru 2022 1 ks 18.750 Kč 18.750 Kč
Instalace a konfigurace Echange Serveru 2019 1 ks 12.500 Kč 12.500 Kč
Instalace a konfigurace poštovních klientů (Outlook) 50 ks 800 Kč 20.000 Kč
CENA IMPLEMENTACE CELKEM 391.000 Kč

Všechny ceny bez DPH a jsou pouze orientační a platné pro podnikatelský sektor (pro instituce veřejné správy a školy je možné zakoupit licence levnější). V nabídce nejsou započteny vedlejší náklady na zajištění vhodných prostor a konektivity.

Vynaložené prostředky jsou investiční a dále je třeba počítat s provozními náklady na chod serveru (elektřina) a náklady na správu serveru.

Nabídka také neobsahuje náklady na migraci nebo archivaci starších emailů. Pro zpracování konkrétní cenové kalkulace se na nás neváhejte obrátit.

V praxi se velmi často stává, že je třeba převést emaily z mnohem starší verze nebo přejiít z úplně jiného systému. I pro tyto případy máme osvědčené postupy a rádi pomůžeme i vám.

Chci zřídit Exchange Server

Naše služby

Nechte si zavolat