+420 588 000 400 obchod@compara.cz

Jak provést bezpečností audit informačního systému?

Bezpečnost informačních systémů je jedním z klíčových prvků úspěšného podnikání. Audit IS zajišťuje ochranu dat, dodržení právních předpisů a zvýšuje důvěru klientů i obchodních partnerů.

Co je bezpečnostní audit informačního systému?

Audit informačního systému je detailní a strukturovaný proces, jehož cílem je posouzení celkové bezpečnosti informačního systému (IS)

Tento typ audit zahrnuje přezkum architektury systému, ochrany dat, uživatelských přístupů, aplikací a provozní bezpečnosti.

Výsledkem auditu je komplexní auditní zpráva, která identifikuje slabá místa a poskytuje konkrétní doporučení pro zvýšení celkové bezpečnosti systému.

Jak audit informačního systému probíhá?

Celý proces posouzení lze rozdělit do těchto oblastí:

1 základní přehled o systému

V první fázi musíme získát alespoň hrubý přehled o IS. Začínáme získáním základních poznatků o informačním systému a jeho všech komponentách. Zajímat nás budou použité technologie, způsob práce se systémem, napojení na další aplikace a další související informace. Dílčím cílem je získat dostatečný vhled pro odhad prací spojených s provedením auditu.

2 cenová nabídka a dohoda o mlčenlivosti

Na základě získaných informací stanovíme odhad ceny za provedení bezpečnostního auditu. Po jejím odsouhlasení uzavíráme společně dohodu o mlčenlivosti.

3 detailní analýza

Provedeme podrobnou analýzu všech částí systému, zejména posuzujeme bezpečnostních opatření, uživatelské přístupy a způsoby zajištění ochrany dat.

4 testování zranitelnosti

Testování zranitelností a penetrační testy tvoří nedílnou součást prací. Provádíme technické testy, abychom identifikovali zranitelnosti a potenciální hrozby. Kontrolujeme a hodnotíme, nakolik informační systém odpovídá normám a právním předpisům.

5 vypracování auditu a doporučení

Na základě zjištění vypracujeme detailní auditní zprávu s doporučeními pro zlepšení bezpečnosti. Pokud je třeba, prezentujeme výsledky auditu nebo poskytneme další konzultace k implementaci doporučených opatření.

Jaké je forma a výstup auditu?

Dokumentace auditu je rozdělena do dvou hlavních částí:

  • popis aktuální situace - zahrnuje podrobný přehled o stávajícím stavu informačního systému, včetně popisu hardwaru, softwaru a síťové infrastruktury, doplněný grafickými schématy.
  • hodnocení bezpečnosti - analyzujeme současná bezpečnostních opatření, identifikujeme slabá místa a doporučení pro zvýšení bezpečnosti, včetně vizuálního znázornění míry rizika.

Proč si audit IS nechat provést od nás?

Auditní zprávy a posouzení bezpečnosti IS jsme zpracovávali pro větší organizace nebo výrobní firmy.

Naše přínosy jsou:

  • znalosti a zkušenosti: disponujeme hlubokými znalostmi v oblasti informačních technologií, správy serverů, sítí a vývoje softwaru na míru. Naši analytici mají rozsáhlé zkušenosti s prováděním bezpečnostních auditů a jsou připraveni poskytnout přesný a objektivní pohled na stav vašeho informačního systému.
  • nezaujatý přístup: poskytujeme profesionální a nezaujatý přístup. Naši auditoři nejsou zatíženi historickým vývojem vaší společnosti ani osobními vazbami, což zaručuje, že naše hodnocení bude objektivní a nezaujaté.
  • v souladu s legislativou: zajistíme audit využívaá k hodnocení a kontrolu dle těchto norem:
    - s mezinárodními standardy (ISO/IEC 27001)
    - českými právními předpisy (GDPR, Zákon o kybernetické bezpečnosti), což minimalizuje právní rizika a zvyšuje důvěryhodnost vaší společnosti.

Jaká je orientační cena bezpečnostního auditu?

Stanovení ceny auditu IT (analýzy) se odvíjí od náročnosti práce spojené se sběrem, testováním a vyhodnocením informací.

položka cena bez DPH cena s DPH
Práce technika – analytické a bezpečností (1 MD) 20.000 Kč 24.200 Kč
Cestovné Olomouc 100 Kč/ks 121 Kč/ks
Cestovné mimo Olomouc 12 Kč/km 14,50 Kč/km

MD = Man day je doba odpovídající dnu práce jednoho pracovníka.

Nechte si od nás provést profesionální bezpečnostní audit a získejte jistotu, že váš systém je chráněn proti všem potenciálním hrozbám.

Poptat audit

Naše služby

Nechte si zavolat