+420 588 000 400 obchod@compara.cz

5 kroků ke zprovoznění virtualizovaného řešení Linux KVM

Řešení využívající virtualizaci na Linuxu KVM nabízí robustní a stabilní řešení pro běh serverových systémů. Hlavními výhodami linuxové virtualizace jsou nízké pořizovací a provozní náklady, otevřenost a pružnost řešení.

KVM hypervizor je označován jako jeden z nejstabilnějších a nejspolehlivějších na trhu.

Kde se využívá?

Virtualizace s využitím Linux KVM nabízí velmi spolehlivé řešení v poměru cena/výkon. V praxi se osvědčuje:

  • ve středních a velkých firmách
  • ve školách a univerzitách
  • ve větších organizacích

Obecně je vhodný do firem a organizací, které potřebují získat flexibilní a snadno obsluhovatelnou virtualizační platformu pro jednotky nebo desítky serverů.

5 kroků ke zprovoznění virtualizovaného řešení na KVM Linux

Implemantace virtualizovaného řešení zahrnuje obvykle tyto kroky:

1 analýza požadavků

Analýza vychází z požadavků aplikací a systémů, které klient hodlá provozovat. Od požadavků těchto aplikací vznikají požadavky na virtuální instance (servery). Ze stanovených požadavků na systémy je následně odvozena hardwarová konfigurace (počet a výkon serverů).

2 infrastruktura

IT infrastruktura může být provozována lokálně nebo formou pronájmu hardware. Pro lokálně provozovaná řešení provádíme konfigurace serverů na míru. Po dodávce a převzetí serverů provádíme základní konfiguraci BIOSu.

3 konfigurace Linux KVM

Instalujeme KVM hypervisor na servery a následně zabezpečíme virtualizační platformu. V případě, že zákazník chce zprovoznit cluster infrastrukturu na Linuxu, tak se konfiguruje v této fázi.

V případě, že zprovozněné řešení nebude námi dále spravováno, tak jsme schopni pro obsluhu vlastními správci instalovat grafické ovládací prostředí.

4 instalace virtuálních serverů

Linux systémy

Do připraveného prostředí lze instalovat vybrané distribuce systému Linux npř. Red Hat Enterprice Linux, CentOS, Fedora nebo Debian. Více o instalovaných linuxových systémech naleznete ve článku: Jaké systémy Linux instalujeme na servery?

Windows systémy

V prostředí Linux KVM mohou být provozovány systém Windows. Zde již je ovšem třeba počítat s náklady na pořízení licence a plnněí licenčních podmínek společnosti Microsoft. Konkrétní podmínky licencování a instalace nejnovějšího systému naleznete ve článku: Jak vyřešit přechod na Windows Server 2022?

5 zálohování

Konfigurace zálohování - nastavíme systém zálohování na úrovni celých virtuálních strojů

Ceny konfigurace Linux clusteru

Pro ilustraci jsme se rozhodli vytvořit orientační cenovou nabídku na konfiguraci linuxového clusteru.

položka počet cena/ks cena
Základní instlalace Linux systému - management clusteru 1 ks 10.000 Kč 10.000 Kč
Individuální úpravy konfigurace - management clusteru 1 ks 10.000 Kč 10.000 Kč
Instalace dvou NODů 2 ks 10.000 Kč 20.000 Kč
Individuální úpravy konfigurace 2 ks 5.000 Kč 10.000 Kč
CENA KONFIGURACE CELKEM 50.000 Kč

Velmi často je instalace a konfigurace součástí složitějšího řešení, které klient provozuje. Cenovou nabídku proto připravujeme na míru a její součástí je velmi často i instalace prostředí pro virtualizaci a management serverů.

Zajímavé odkazy

Odkaz na článek: Přínosy KVM virtualizace pro firmu

Přemýšlíte o využití technologie KVM a nasazení ve firmě?

Poptat implementaci KVM

Naše služby

Nechte si zavolat